Core šamanský návrat stratenej duše

Core šamanský návrat stratenej duše

Duša je ústrednou životnou silou všetkých ľudských bytostí, ich životnou podstatou. Vážne fyzické a/alebo emocionálne udalosti môžu spôsobiť stratu častí tejto duše. Časti duše odchádzajú, aby prežili. Strata duše spôsobuje, že sa ľudia cítia chorí, bezmocní a smutní. Môže k nemu dôjsť prostredníctvom traumy, ako sú šok, nehody, vojny a prírodné katastrofy, útek, smrť, odlúčenie, zneužívanie, poníženie alebo degradácia. Šamani vedia, ako získať tieto časti duše, aby sa človek stal celistvým a tým sa vyliečil.

Michael Harner sa o získavaní duší dozvedel v roku 1961 medzi obyvateľmi Amazónie Conibo a preniesol túto techniku ​​na Západ. Power Soul Retrieval Training™, založený na prastarých princípoch a rozšírený a obohatený desaťročiami výskumu a praxe, je jednou z najdôležitejších šamanských liečebných metód. Účastníci tohto workshopu sa naučia šamanským spôsobom, ako sa vysporiadať so stratou duše a ako bezpečne a presne vykonávať získavanie duše.

Workshop "Power Soul Retrieval Training™" sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Teoretické a praktické skúmanie podstaty duše
  • Spoznávanie a pochopenie udalostí, ktoré vedú k strate duše
  • Etické a súcitné zaobchádzanie so stratou duše v šamanizme
  • Bezpečné a presné liečebné metódy na získanie častí duše
  • Prehĺbené pochopenie šamanskej kozmológie

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára Cesta šamana a nadstavbových seminárov: Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu.

© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!