Šamanizmus a duchovia prírody

Šamanizmus a duchovia prírody

Podľa starodávnej šamanskej tradície je celá príroda vnímaná ako živá a oduševnená. Cieľom tohto workshopu je rozšíriť a prehĺbiť naše znalosti a vzťah k prírode priamym kontaktom s duchmi Stredného sveta. Patria sem kamene, rastliny, zvieratá, živly a počasie, z ktorých sa od nepamäti učili šamani mnohých kultúr. Svoju úlohu zohrávajú aj bytosti známe z rozprávok či mytológie. Tento workshop prebieha hlavne vonku.

Šamanské zážitky zažité na vlastnej koži naučia účastníkov pozerať sa na prírodu inými očami. Stanú sa súčasťou prírody a budú mať možnosť uvedomiť si ekologické súvislosti. Okrem pocitu spojenia sa bude s pomocou duchov prírody vykonávať šamanské veštenie, liečiteľské práce a obrady.

Workshop "Šamanizmus a duchovia prírody" sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Praktická skúsenosť živého a oduševneného charakteru prírody a duchov prírody
  • Šamanská práca s duchmi Stredného sveta, ako sú kamene, rastliny, zvieratá, živly, počasie a bytosti z rozprávok
  • Prehĺbené poznanie vlastného vzťahu k prírode a ekologických vzájomných vzťahov.
  • Uvedomenie si (alebo obnovenie vedomia) osobného spojenia s takzvaným "životným prostredím"
  • Tréning vnímania neobyčajných aspektov Stredného sveta.

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA.

© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!