Šamanská extrakčná liečba

Šamanská extrakčná liečba

Extrakcia je jednou zo základných liečebných metód v šamanizme. Mnohé šamanské kultúry považujú príčinu choroby za vniknutie votreleckých síl do tela človeka, podobné infekcii. Spirituálne entity - votrelci môžu narušiť postihnutý organizmus, poškodiť zdravie, alebo nepriaznivo ovplyvniť život človeka. Klasickou úlohou šamanov je vycítiť, lokalizovať a odstrániť (tj extrahovať) tieto intrúzie. Extrakcia spirituálnych entít je možná len prostredníctvom dobrého kontaktu a v úzkej spolupráci so svojimi spirituálnymi spojencami z neobyčajnej reality, ktorí poskytujú svoju silu a pracujú prostredníctvom šamana.

Tento workshop predstavuje účastníkom šamanský pohľad na liečenie a zdravie. Účastníci sa učia, ako sa pripraviť, vykonávať a sledovať šamanskú extrakciu praktickým, bezpečným a efektívnym spôsobom.

Workshop "Shamanic Extraction Healing Training" sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Teoretický a praktický úvod do šamanského chápania zdravia,liečenia a duchovných intrúzií - votrelcov
  • Spoznávanie osobných spojencov pre extrakčnú prácu
  • Praktická práca na témy sila a ochrana
  • Osvedčené a bezpečné metódy šamanskej extrakcie
  • Aplikácia starých a transkultúrne známych liečebných metód

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA

poznámka:

Absolvovanie nadstavbových seminárov Šamanská extrakčná liečba a Smrť a umieranie s pohľadu šamanizmu je podmienkou účasti seminára Core - Návrat časti stratenej duše.

© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!