Šamanizmus a kreativita

Šamanizmus a kreativita


Objavte a rozšírte svoju vlastnú kreativitu prostredníctvom šamanských metód

Kreativita je starodávna hybná sila v našich životoch. Je rovnako základný ako zložitý. Bez nej by bol život nemysliteľný. Šamanizmus nám ľuďom zo západného sveta ponúka osviežujúco nový prístup k pestovaniu nášho tvorivého potenciálu. Napríklad samotná šamanská cesta obsahuje kreatívne prvky. Môže však slúžiť aj ako prostriedok produktívnej kreativity, prostredníctvom ktorej riešime problémy a spoluvytvárame svoju realitu.

V tomto workshope, ktorý sa rozvíjal desaťročiami výskumu, majú účastníci možnosť využiť šamanské metódy na rozvoj a posilnenie svojej kreativity. Vybrané historické príklady a príklady zo šamanských kultúr osvetľujú prepojenie medzi šamanizmom a tvorivými schopnosťami a pomáhajú účastníkom pridať nové aspekty do ich osobného života. Okrem toho v tomto workshope hrá dôležitú úlohu otázka samotnej podstaty tvorivej sily.

Workshop "Shamanic Training in Creativity™" sa praktickým spôsobom zaoberá nasledujúcimi aspektmi šamanskej práce:

  • Prehĺbené poznanie kreativity, hybnej sily nášho života
  • Základné zručnosti pri riešení problémov prostredníctvom kreatívnej šamanskej práce
  • Súhrn "západných" a "domorodých" prístupov ku kreativite
  • Šamanské metódy na ďalší rozvoj a posilňovanie vlastnej kreativity
  • Spôsoby, ako prejaviť a implementovať tvorivú silu v bežnej realite

Účastníci nadobudnú nové skúsenosti, poznatky a informácie z oblasti kreativity, ktorú si sami vybrali a majú o ňu záujem. S pomocou známych duchovných spojencov (učiteľa a silového zvieraťa) a novo nájdeného spojenca - špecialistu na kreativitu, získajú prístup k tvorivým riešeniam vlastných alebo globálnych tém. Súčasťou metodiky a cvičení je vyjadrenie zážitkov prostredníctvom kreslenia, spevu, pohybu, poézie, rečového prejavu a pod. Účasť na tomto seminári má pomôcť posilniť osobnú kreativitu, a podľa priania účastníkov, aj jej ľahké prenesenie a radostné zapojenie do každodenného života.

Podmienka účasti: absolvovanie základného seminára CESTA ŠAMANA


© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!