Nadácia FSS

Nadácia pre štúdium šamanizmu FSS

Core jadrový šamanizmus

Americký antropológ Michael Harner objavil a sformuloval základné princípy jadrového šamanizmu ako podstatu svojich porovnávacích štúdií rôznych šamanských kultúr od 50. rokov 20. storočia. Poznávajúc šamanské kultúry v hornej Amazonke, v Saamilande, Mexiku, na severoamerickom západe a v kanadskej Arktíde, Harner pozoroval transkultúrne, univerzálne alebo spoločné charakteristiky a techniky šamanskej práce. Tieto princípy, integrované do terminologicky a metodologicky uceleného systému, sú podstatou Core jadrovího šamanizmu.

Nezávisle od akéhokoľvek špecifického kultúrneho prostredia ponúka jadrový šamanizmus účinný spôsob, ako sa znovu napojiť na duchovné korene a zároveň rozvíjať nezávislú spiritualitu. Najmä pre tých, ktorým hrozí strata šamanských tradícií alebo - ako v západných priemyselných krajinách - ich už stratili, predstavuje Core šamanizmus jednoduchý prístup k novému prístupu k duchovnej sile a poznaniu.

Základný šamanizmus sa vyučuje na kvalitných seminároch, ktoré ponúka Nadácia pre šamanské štúdiá (FSS). FSS bola založená v roku 1979 ako Centrum šamanských štúdií a už viac ako 40 rokov poskytuje bezpečné, účinné a moderné zdôvodnenie a metodiku šamanizmu. S plným rešpektom voči domorodým kultúram a na základe princípov klasického šamanizmu a západnej vedy FSS prevádza staroveké princípy do moderného sveta a spoločnosti, čím eticky vhodným spôsobom reaguje na potreby dnešnej doby.


The Foundation for Shamanic Studies in Europe

Európska pobočka - The Foundation for Shamanic Studies Europe (FSSE) - bola založená v roku 1987. Založil ju Paul Uccusic a v súčasnosti je najväčšou svetovou mnohonárodnostnou, multikultúrnou a viacjazyčnou fakultou v oblasti šamanizmu. FSSE zastrešuje regionálne komunity v celej Európe a zároveň podporuje autonómiu, osobnú zodpovednosť a sebaurčenie prostredníctvom vzdelávania a praktizovania Core - jadrového - šamanizmu.

Azda s výnimkou Sámov na ďalekom severe Škandinávie sa v Európe nezachovali žiadne skutočne šamanské kultúry. Veľká časť obyvateľstva tu pochybuje o existencii duchov. Zároveň v posledných desaťročiach čoraz viac ľudí znovu objavuje spiritualitu vrátane šamanizmu. Šamanizmus - ako skutočne agilný systém - je veľmi aktuálny, pretože ľudia si ho môžu prispôsobiť potrebám vlastného života, aby mohli riešiť dôležité otázky a nájsť užitočnú podporu.© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!