Šamanské poradenstvo

Šamanské poradenstvo - HARNER SHAMANIC COUNSELING™

Uvádzanie ostatných do šamanského putovania prostredníctvom štruktúrovaného poradenského prístupu

Harner Shamanic Counseling (HSC)™ je poradenský prístup založený na princípoch klasického šamanizmu. Cieľom je priblížiť klientovi techniku ​​šamanskej cesty. Klient tak získa silu a možnosť nájsť odpovede na dôležité otázky sám, prostredníctvom priameho kontaktu so svojím silovým zvieraťom a učiteľom. Klienti sa v podstate sami pre seba stávajú cvičencami vešteckého šamanizmu s pomocou a vedením poradcu, ktorý primárne pôsobí ako poradca metódy v bežnej realite.

Pri práci s touto špeciálnou duchovnou metodológiou sme schopní znovu sa napojiť na nadčasovú múdrosť. Účastníci sa učia systematicky využívať tieto zdroje pre seba a ostatných. Klienti v tomto procese si na vlastnej skúsenosti uvedomujú, že skutoční šamanskí poradcovia sú v neobyčajnej realite. Sú to múdri učitelia, s ktorými sa stretávajú na svojich šamanských cestách a ktorí dávajú odpovede na klientove otázky. Naproti tomu poradcovia v bežnej realite poskytujú inštrukcie, orientáciu a metodické rady založené na Core Shamanism a šamanskom putovaní.

HSC používa elektronicky poskytované zvukové riadenie na zmenu stavu vedomia klienta, takže klient môže ísť "mimo času" a využívať staré šamanské metódy riešenia problémov v nerušenom prostredí.

Klient je trénovaný v metóde simultánneho rozprávania a zvukového záznamu šamanskej cesty pre skvalitnenie zážitku a vytvorenie priebežného záznamu z ciest. Takto je zdokumentovaný celý priebeh cesty: klienti si môžu kedykoľvek vypočuť svoje nahrávky a zrekapitulovať si tak cesty, a to aj cesty podniknuté pred rokmi.

Prostredníctvom svojich skúseností na šamanskej ceste majú klienti možnosť objaviť svoje vlastné schopnosti získať mimoriadne, praktické a múdre odpovede na dôležité osobné otázky, prekonať inhibičné obavy a získať sebavedomie a neuveriteľnú úprimnú múdrosť. Klienti zvyčajne zažívajú pocit osobného posilnenia a novoobjavenej radosti z existencie.

Všetky štyri dni tohto kurzu sú venované zážitkovej praxi v oblasti rámovania, putovania a šamanského výkladu v intímnom prostredí. Prototypový postup poradenského procesu si vyskúšame v praxi. Každý účastník bude pracovať v oboch rolách, ako klient aj ako poradca. Práca je intenzívna a vzrušujúca. Ako poznamenal jeden účastník: "Najhlbšia cesta, akú som kedy zažil v tomto kurze."

Keďže HSC je skôr duchovný ako psychologický systém, nie je potrebné, aby poradca HSC bol profesionálnym psychoterapeutom alebo iným poradcom. Zdá sa, že podstatné je, aby sa poradca dobre orientoval v konceptoch a praktikách šamanizmu a bol stabilným jednotlivcom s citlivosťou, inteligenciou, charakterom a súcitom.

Certifikované školenie: Po absolvovaní workshopu je možné prihlásiť sa do vzdelávacieho programu stať sa certifikovaným šamanským poradcom (CSC)®. Ďalšie informácie nájdete v časti Training Program Certified Shamanic Counselor (CSC)® .

© 2024 The Foundation for Shamanic Studies Europe Slovakia/Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!